Meevaren op de Avenir.Meevaren?

Wij kunnen geen nieuwe aanmeldingen om mee te varen aannemen.

Als U interesse heeft om mee te varen op een binnenvaartschip kunt U informeren bij :  bureauvoorlichting binnenvaart.nl

of bij:

binnenvaartcruises.nl

 

De Hut

De route